1. <tbody id="prmb3"></tbody>
  <dd id="prmb3"></dd>

   Skip to main content
    首頁(yè) » 旅游

   德惠詩(shī)窗推介詩(shī)詞(20首)

   2023年04月10日 17:10:011

   ? ? 孫湘平,網(wǎng)名松花一葉,六零后,曾在鄉鎮工作多年,后到住建系統任職。與友人合著(zhù)《三花一劍集》,現任德惠詩(shī)社社長(cháng)。

   九江琵琶亭并序

   ? ? ? 癸巳歲末,赴長(cháng)沙有隙,值匡廬遇大雪,轉而走九江,觀(guān)煙水亭,登潯陽(yáng)樓,擁琵琶亭。時(shí)黃昏,蘆荻蕭瑟,橘柚凝黃,細雨如絲,江水浮白,西風(fēng)寒面。忽見(jiàn)琵琶女石塑佇于亭前,懷抱絲弦,衣袂素整,泣淚抱弦,如怨如慕。白樂(lè )天《琵琶行》有“同是天涯淪落人”云云,感吾獨行天涯,豈不為零落者乎,能不慨嘆之,故沉吟以記。

   ? ? ? 江南草木凝霜白,蘆荻瑟過(guò)潯陽(yáng)北。吞山亂葉滑階除,哀鴻一聲橘柚落。d颼冬至煞笛笳,無(wú)人伴我行天涯。摩挲古岸閑砧石,冬青擁翠黃枇杷。舊跡混茫誰(shuí)一顧,江州司馬今何處。吾攜怨慕此間來(lái),往事縈回曼江霧。殷殷白石時(shí)光凝,低首攢眉若有情。香山去后無(wú)知己,千年彈與魚(yú)龍聽(tīng)。踐約吳楚下瀟湘,輾轉匡廬徙九江。孤筇叩問(wèn)絲絲雨,一亭獨對波茫茫。韶華寂寂愁些個(gè),薄唇縈豆櫻一顆。仙風(fēng)吹袂徒蕭蕭,髻云酥鬢秋波娜。五陵淼淼問(wèn)年少,教坊何處余歡笑。暮去朝來(lái)顏色衰,江天風(fēng)雨空懷抱。泥他細語(yǔ)轉彈撥,秋娘已老今非昨。個(gè)中自有淪落人,潯陽(yáng)誰(shuí)做他鄉客。況值廬山好大雪,流泉凍徹悲三疊。香爐埋沒(méi)難生煙,迷蒙牯嶺^飛絕。草堂端坐白樂(lè )天,小筑遺愛(ài)有遺篇。唐風(fēng)宋雨緣花徑,一指翻與煙波寒。貪讀琵琶有所思,先生貶謫獨孤時(shí)??尬以怆H紅羊劫,劇憐何比君哀悲。若拋絲弦牽我手,紅闌干涕憐我走。依依似囑我重來(lái),苦樂(lè )相逢一杯酒。知吾此去成蹉跎,別離若彈琵琶歌。當年司馬青衫濕,我比司馬淚更多。

   黃河壺口瀑布

   ? ? ? 辟空而來(lái)天i黃土坡,噴薄而去東維推驚波。忽聽(tīng)雷電斷裂十萬(wàn)八千丈,銀河跌落翻滂沱。大風(fēng)鼓吹飄海樹(shù),摩云山岳崩嵯峨。若聞天宮倒塌傾西北,桑田徹底向東挪。蒼茫氣象如驅馬,拓拔宇宙嚎黿鼉。吞吐塵寰開(kāi)鯨口,呼吸嵐煙一氣呵。百千弦柱歸協(xié)奏,十方世界交相搓。魑魅到此皆粉碎,時(shí)光到此皆蹉跎。君不見(jiàn)紅羊多少劫灰葬,從來(lái)亙古戰伐多。傾耳風(fēng)雷全中國,億萬(wàn)激越唱黃河。f巖大塊如螳臂,萬(wàn)年能奈黃龍何。我抱秦晉斟嘯傲,一壺滌洗諸愁魔。我登高塬破曉待一騎,飆輪駕馭來(lái)羲和。

   題《老子出關(guān)圖》? ?

   ? ? ? 君所見(jiàn)夕陽(yáng)飄散老龍顏,西出蕭蕭函谷關(guān)??曙嬏焖S昏歇,東來(lái)紫氣臨洮圜。白衣霜月青牛背,背上馱載大智慧。乾坤顛倒裝葫蘆,前路漫漫心力瘁。君所知尹喜相伴西行來(lái),索取文章大塊哉。仙風(fēng)道骨文鋒塔,飛升崖筑超然臺。道可道,非常道,茫茫宙合風(fēng)呼嘯。名可名,非常名,恢恢天地求其形。無(wú)所為,無(wú)不為,紅塵滾滾勞其追。長(cháng)江何湯湯,泰岱生靈光。尋根問(wèn)祖隴西堂,五千言帙懸煌煌。

   廬山含鄱口

   ? ? ? 氣象匡廬大,心甌不滿(mǎn)嵐。鷗鳧江海累,吳楚鬢毛毿。牯嶺孤懷抱,鄱陽(yáng)一口含。喧囂全世界,未必限東南。

   大雪瞻白居易草堂

   ? ? ? 遺愛(ài)云窗倚,唐風(fēng)白玉凝。屐紛花徑壞,石冷夕煙蒸。山麓涵^隼,檐牙積雪冰。琵琶誰(shuí)度曲,一指隔垂藤。

   觀(guān)云岡石窟

   ? ? 諸佛平城鑒,光芒擁夕曛。崗懸滄海月,窟出梵天云。一蝶桑干渡,紛鴻拓跋聞。維摩眸未合,兀坐覷塵氛。

   謁長(cháng)白靈光塔

   ? ? ? 一水他鄉界,天門(mén)數雁行。秋寒圍渤海,樹(shù)老匿刀槍??珩R遺青石,浮屠鎮大荒。憑欄望長(cháng)白,隱隱見(jiàn)靈光。

   過(guò)白馬寺

   ? ? ? 古風(fēng)吹客思冥冥,面壁枯僧瘦石屏。魏筆難摩西域事,趙碑憑記祖禪庭。菩提受戒伽藍老,木磬敲魚(yú)洛邑青。所去靈山能再往,一程白馬可馱經(jīng)?

   登滕王閣

   ? ? 地接衡廬夕照耘,龍光射贛斗牛分。江間鶩羽愁寒水,檻外鶯歌老序文。香裊狻猊熏瓦柱,石蹲P兩夥繚?。千演dü鷗咝?;葔]醮蠡鴟佟

   敦化清祖祠

   ? ? ? 雨腳斜飛一洗新,亂山焚葉血嶙峋。分批草木耘荒夢(mèng),裊娜狻猊雜劫塵。四五寒鴉歌作哭,十三清帝祭成神。揚州大火他年事,來(lái)客紛紛拜女真。

   洛陽(yáng)白園

   ? ? ? 松竹蔥蘢石級斜,素衣鳩杖拄煙霞。溪衣綠剪傷悲草,詩(shī)眼紅迷亂入花。伊水瀠洄漱長(cháng)恨,谷墩羞赧抱琵琶。天涯淪落今誰(shuí)共,日下千年問(wèn)暮鴉。

   過(guò)臺東花蓮

   ? ? 回瀾氣接太平洋,閣壁Gi矚未央。恨海滿(mǎn)甌蒸往事,鄉愁一斗掛斜陽(yáng)。戰云鷗決青眸遠,釣島波推鐵艦忙。燕子口銜非與是,曼天憂(yōu)思水茫茫。

   龍首山半墻亭遠望

   ? ? ? 一角龍頭占小亭,豐儀駐蹕記曾經(jīng)。虬枝半嶺宣鴉雀,斜塔空山咽鐸鈴。梨雨著(zhù)花耶律白,松針織夢(mèng)女真青。云樓櫛比縈詩(shī)眼,水繞銀州鍍畫(huà)屏。

   謁岳麓山蔡鍔墓

   ? ? ? 南天拔劍惜風(fēng)華,白鶴松杉擁石崖。一鳳癡心青皂角,百年往事老墳花。風(fēng)云綠送湘江水,朝暮紅餐岳麓霞。了卻先生身后事,衡山遠近路橫斜。

   雪荷(二首)

   ? ? 折斷腰肢破損眸,何人至此遣悲愁。無(wú)邊野曠千莖雪,十萬(wàn)塵緣一轉頭。粉碎姿儀化蝴蝶,蓄存肝膽剩骷髏。殘墟日冷觀(guān)音棄,多少風(fēng)流任亂丟。

   ? ? 世間噤若口頭禪,轉瞬韶華又一年。爾死從前生以后,誰(shuí)生以后死從前。仙臺已墜非常道,雨蓋難撐破碎天??v是成泥冰雪葬,春潮隱隱野如煙。

   沁園春? 登朱雀山

   ? ? ? 未乘藍與,已秉初心,恰值春來(lái)。覷嶺奔騏驥,氣吞殘雪;煙籠橡椴,葉覆荒臺。古寺幽魚(yú),石巖寒齒,數曲昏鴉萬(wàn)壑哀。憐至此、付蒼顏一笑,放浪形骸。? ? 東寰莽蕩龍堆,嘆往事諸多化劫灰。惜亂蒿叢雜,句麗腐??;大江流瘦,肅慎淹埋。筇底溪冰,日邊霞帔,一任魔豬拱老懷。薰風(fēng)近、聽(tīng)驪歌朱雀,可伴花開(kāi)?

   沁園春? 中元節作

   ? ? ? 轉瞬上元,已至中元,在眼下元。望路邊飛蝶,燃燒過(guò)往;夜空遮月,彌漫塵煙。磷火三千,陰魂十萬(wàn),淚滴何曾到九泉。問(wèn)鬼使、縱諸多音信,咋不回傳?? ? ? 任他名利熬煎。問(wèn)誰(shuí)可人生五百年??粗辽钋閻?ài),如云了了;無(wú)窮恨事,似水濺濺。名士難尋,美人何處,一概累累古道邊。嘆爾我、化蜉蝣天地,短暫誰(shuí)憐?

   金縷曲?晚春訪(fǎng)大明湖稼軒祠用稼軒韻

   ? ? 造訪(fǎng)疏稀矣。甚堪憐、死生孤獨,知音存幾?隔葉鸝腔聽(tīng)正好,道盡先生故事。紅簌簌、此中何喜。三面芙蕖千佛顧,信濯纓癯影滄浪是。應惜我,與君似。? 當年惆悵明湖里。望長(cháng)安、河山半壁,美芹空味。萬(wàn)字平戎成種樹(shù),無(wú)那閑愁料理。夜枕劍、闌珊忽起。千古風(fēng)流人物去,更何人、再唱銅琶耳。關(guān)歷下,一游子。

   金縷曲?贈寇君彥龍用稼軒韻

   ? ? ? 老矣尋常說(shuō)。瞰塵寰、人生參透,炯眸膠葛。收拾情懷歸卷帙,杯盞曼敲冰雪。抱飲馬、飄蕭白發(fā)。聚斂寒芒江南指,倚滄桑、裁冷關(guān)山月。橫一笛,吹凄瑟。? ? 幸能知己何言別。握三花、滋培小雅,菊蘭梅合。捫虱傾談高格調,憑借江山氣骨。愛(ài)太白、汪洋沉絕。黃海南望風(fēng)云卷,惜刀戈、難鑄犁鏵鐵。獐子枕,聽(tīng)濤裂。

   心动小房东在线观看,在线观看啊啊啊啊,美女被到爽的视频,污网站免费看

   1. <tbody id="prmb3"></tbody>
    <dd id="prmb3"></dd>